BMS PC-SHOP SARL

Verkoopvoorwaarden

De volgende voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn.
Ze worden automatisch door de klant geaccepteerd op het moment van orderbevestiging.
 • Prijzen, deadlines en technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 • Omdat de prijzen fluctueren, is de geldigheid van onze pro forma aanbieding beperkt tot 48 uur. Een aanbieding of bevestiging houdt geen leveringsverplichting in. De op internet gepubliceerde prijzen zijn in principe vast en in Zwitserse frank (CHF). Het contract komt tot stand na acceptatie van de bestelling door het sturen van een bevestiging naar de klant en zodra de betalingsprocedure correct is uitgevoerd. In het geval van schrijffouten op onze website of duidelijke prijsfouten, hebben wij het recht om de nodige correcties aan te brengen of het contract te herroepen.
 • Bij een prijsverhoging of wijziging van specificaties ontvangt de klant een nieuwe orderbevestiging.
 • Technische informatie en foto’s worden alleen ter informatie gegeven. De technische specificaties en/of inhoud van de geleverde producten kunnen afwijken van de door de fabrikant verstrekte gegevens. BMS PC-SHOP heeft geen controle over dit soort informatie en geeft daarom geen enkele garantie over de juistheid ervan.
 • Bij leveringen tegen factuur wordt het minimumbedrag van de bestelling gesteld op CHF 100,-. Bij een bestelling voor een lager bedrag wordt CHF 10,- aan beheerkosten in rekening gebracht.
 • De betaling van goederen die door de vervoerder worden geleverd, wordt rechtstreeks contant aan de bezorger gedaan. Een vooruitbetaling kan worden gedaan op onze CCP-rekening (zie rubriek contact).
 • U dient de pakketten bij aankomst te controleren en eventuele gerechtvaardigde reserveringen binnen vijf dagen na levering per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de vervoerder door te geven.
 • Indien de apparatuur niet conform is, in kwantiteit of kwaliteit, dient de klant uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst schriftelijk te reclameren.
 • Een eventuele omruiling kan binnen vijf dagen plaatsvinden. De koopwaar moet echter intact zijn met originele verpakking, product, drivers, handleidingen en kabels. In geen geval zal geopende software of onvolledige producten worden teruggenomen. Er kunnen herbevoorradingskosten van maximaal 15% van de nieuwwaarde van het artikel in rekening worden gebracht. BMS PC-SHOP SARL behoudt zich het recht voor om de retour of de omruiling te weigeren, en in geval van acceptatie zal een creditnota worden gemaakt. Er worden geen directe terugbetalingen gedaan.
 • De bestelde goederen worden alleen in Zwitserland geleverd. De verzendkosten zijn voor rekening van de persoon die de bestelling heeft geplaatst en worden gefactureerd naast de kosten van de goederen. De persoon die de bestelling heeft geplaatst, is verplicht de goederen in ontvangst te nemen.
 • De opgave van een levertijd is afhankelijk van onze leveranciers en is louter informatief. Indien BMS PC-SHOP SARL niet op tijd kan leveren, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld en zullen wij een nieuwe deadline communiceren. Bij niet-aanvaarding van deze nieuwe termijn heeft de klant het recht om het contract binnen 3 dagen te beëindigen door zijn beslissing schriftelijk mee te delen. Indien de klant de overeenkomst niet herroept, zullen de goederen aan hem worden geleverd zodra deze beschikbaar zijn.
  Elke annulering van een bestelling dient te geschieden per aangetekende brief. De klant draagt ​​de annuleringskosten die kunnen oplopen tot 15% van het bedrag.
 • BMS PC-SHOP SARL behoudt zich het recht voor om een ​​aanbetaling van minimaal 20% van de bestelling te vragen. In geval van niet-ondersteuning of annulering blijft het verworven door BMS PC-SHOP SARL.
 • BMS PC-SHOP SARL kan niet worden vervolgd voor een oncontroleerbare gebeurtenis zoals vertragingen, productstoringen, beschadiging of te late levering. Zelfs langdurige immobilisatie van apparatuur kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding of vervanging.
 • In het geval van een geschil is het juridische forum in Genève.